Nabídka muzikoterapie

MUZIKOTERAPIE PRO ODBORNÁ ZAŘÍZENÍ:

poskytovatele sociálních služeb, školy, university, aj.

Nabízíme Vám program určený cílovým skupinám, které patří mezi příjemce muzikoterapie. Od dětí, školní mládeže, handicapované, příjemce sociálních služeb, pacienty v nemocnicích, dospělé, tělesně handicapované po seniory v pobytových zařízeních. Celkem 2h program se skládá z části relaxační a aktivizační, vhodné pro stmelování kolektivu. Jedná se o terapeutickou činnost, proto upřednostňujeme dlouhodobější spolupráci.

honorář podle typu spolupráce od 2000 Kč + cestovné: 4Kč/km

 

MUZIKOTERAPIE PRO VEŘEJNOST:

muzikoterapeutické relaxace, semináře, workskhopy, individuální terapie

Nabízíme Vám program muzikoterapeutické relaxace pro veřejnost. Relaxace zbavuje stresu, zklidňuje a dodává životní energii. Vhodný program pro: centra jógy, relaxační centra, meditační centra, solné jeskyně, ale také pro jednotlivce jako individuální terapeutická činnost. V rámci programu je možné také společné aktivizační hraní, vhodné pro stmelování kolektivu i jako team building. Celkem 2h programu.

honorář podle typu spolupráce od 2000 Kč + cestovné: 4Kč/km

 

MUZIKOTERAPIE PRO TEBE:   

individuální terapie pro harmonizaci vaší osobnosti a posílení charakteru

Nabízím soukromé individuální muzikoterapeutické sezení pro jednotlivce či dvojce. Jedná se o energetické čištění, harmonizaci a posílení Vaší životní energie. V rámci setkání Vám představím všechny nástroje, vysvětlím postup mojí práce, následuje samotná muzikoterapie, po skončení rád zodpovím všechny Vaše další otázky. Třeba při posezení u čaje či kávy ... :) 

 1- 2h programu

cena od 700 Kč / h podle zaměření + cestovné 4 kč/km

SETKÁNÍ V KRUHU: BUBNY, DIDGERIDOO, TIBETSKÉ MÍSY, ALIKVóTNÍ ZPĚV

Setkání v kruhu za zvuku přirozených nástrojů je přirozená forma rituálu, která vychází z našich původních Slovanských kulturních kořenů. Sedíme společně v kruhu a hrajeme na bubny, didgeridoo nebo na tibetské mísy a zpíváme alikvóty. Setkání probíhá volnou intuitivní formou pod vedením lektora. Nejedná se o hudební výuku, ale také nikoliv o volný hudební jamm. Předávání zkušeností probíhá intuitivní formou hry, napodobováním a opakováním. Při vzájemném souznění a společném vyladění se naučíte více než při běžné hudební výchově :)

honorář podle typu spolupráce od 2000 Kč + cestovné: 4Kč/km