nabídka koncertů

- koncert ALDAMAN solo

koncert etnické hudby solo hráče a hrdelního zpěváka na didjerido, darbuku, šamanský buben, tibetské mísy alikvótní, hrdelní a vibrační zpěv a další přírodní nástroje z celého světa. Solo vystoupení je možné realizovat jako hlavní program pro: čajovny, divadla, kluby, festivaly. Nebo na soukromých akcích: vernisážích, oslavách, rituálech, setkáních. Hudební produkce dle požadavku až 2h. Po koncertě je možné společné hraní, ukázka nástrojů nebo workshop.

ceny smluvní, podle typu akce, honorář + cestovné: 3 Kč/km 

 

- DOMORODÁ AUSTRÁLIE : Slovem, hudbou obrazem

multimediální přednáška s koncertem věnovaná Expedici Arnhem Land 2013.  Český cestovatel se vydal na vlastní pěst k posledním žijícím nositelům nejstarší dochované kultury z doby kamenné. Dobrodružnou a neobvyklou cestu do nejtajemnější části Austrálie - místa kde 60 000 let stará domorodá kultura Austrálců stále žije svým vlastním životem. Během tříměsíčního pobytu se expedice zaměřila na studium tradiční domorodé (Aboriginské) kultury. Hru na nejstarší nástroj DIDJERIDO v jeho původní podobě, ale také tance, malbu, zpěv prostě kompletní spirituální poznání. Celkem 2h program zahrnuje: přednášku, promítání fotek, filmu, koncert, výstavu domorodých artefaktů, besedu na závěr.

cena: 2 000 Kč + cestovné: 3 Kč/km 

 

- BALKANSKI RAJ - Tak trochu jinak ... 

multimediální přednáška s koncertem věnovaná specifikám tohoto svébytného regionu, kde se mísí kořeny staré Byzantské říšeslovanské kultury s islámem, pravoslavným i římsko-katolickým křesťanstvím a zároveň také judaismem. Od roku 2001 jsem podnikl více než 10 poutnických cest z nichž mnohé byly spojeny s pouličním hraním (buskingem). Zajímám se především o kulturní prameny starých Slovanů, místní čarovnou hudbu a pozadí balkánských válek. 2h program zahrnuje: přednášku, promítání fotek, koncert, besedu.

cena: 1500 Kč + cestovné: 3 Kč/km