Nabídka koncertů a cestovatelských přednášek

koncert ALDAMAN

Koncert léčivé muzikoterapeutické hudby solo hráče a hrdelního zpěváka na etnické hudební nástroje: didjerido, darbuku, šamanský buben, tibetské mísy alikvótní, hrdelní a vibrační zpěv a další původní přírodní nástroje z celého světa. Solo vystoupení je možné realizovat jako hlavní program pro: čajovny, divadla, kluby, festivaly, školy, knihovny, kulturní a vzdělávací akce. Nebo na soukromých akcích: vernisážích, oslavách, rituálech, setkáních. Hudební produkce dle požadavku až 2h. Po koncertě je možné společné hraní, ukázka nástrojů nebo workshop.

honorář podle typu akce (min.1500 Kč ) + cestovné: 4 Kč/km 

 

DOMORODÁ AUSTRÁLIE : Slovem, hudbou obrazem

Multimediální přednáška s koncertem věnovaná Expedici Arnhem Land 2013.  Český cestovatel se vydal na vlastní pěst k posledním žijícím nositelům nejstarší dochované kultury z doby kamenné. Dobrodružnou a neobvyklou cestu do nejtajemnější části Austrálie - místa kde 60 000 let stará domorodá kultura Austrálců stále žije svým vlastním životem. Během tříměsíčního pobytu se expedice zaměřila na studium tradiční domorodé (Aboriginské) kultury. Hru na nejstarší nástroj YIDAKI / DIDGEERIDO v jeho původní podobě, ale také tance, malbu, zpěv, prostě kompletní spirituální poznání. Celkem 2h program zahrnuje: přednášku, promítání fotek, filmu, koncert na didgeridoo, besedu a diskuzi na závěr.

cena: 2 000 Kč + cestovné: 4 Kč/km 

 

POHANSKÁ LITVA DÁVNÝCH BALTŮ

Cestovatelská přednáška s koncertem věnovaná 4 poznávacím cestám k bratrům pohanům do Litvy. Která je jedinou zemí s původní dochovanou pohanskou kulturou v Evropě. Součástí přednášky je promítání fotek, videí, přednáška o mých cestách do tohoto regionu, baltském pantheonu bohů a místní rodnověrské kultuře. Doplněno koncertním vystoupením s ukázkou hry na staré etnické hudební nástroje v přírodním ladění.

cena: 1500 Kč + cestovné 4Kč/km

 

BALKÁNSKÝ RÁJ - Tak trochu jinak ...

Cestovatelská přednáška s promítáním fotek a koncertem na staré přírodní nástroje. Věnuji se zde sdílení zkušeností z více než 15 let cestování po zemích Balkánu (Slovinsko, Chorvatsko, Bosna, Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko). Sdílení nakažlivé živelné energie specificky svébytného regionu, kde se mísí kořeny staré Byzantské říšeslovanské kultury s islámem, pravoslavným i římsko-katolickým křesťanstvím a zároveň také judaismem. Podnikl jsem nespočet poutnických cest z nichž mnohé byly spojeny s pouličním hraním (buskingem). Zajímám se především o kulturní prameny starých Slovanů, místní čarovnou hudbu a pozadí a historii balkánských válek. 2h program zahrnuje: přednášku, promítání fotek, koncert, besedu.

cena: 1500 Kč + cestovné: 4 Kč/km